Ứng dụng                   : Máy dùng để đóng gói viên nang cứng/mềm, viên nén thành một vỉ.Loại viên                     : Viên nang cứng/mền, viên nén.Kích thước viên         : Loại #0, #1 #2, #3, oblon, oval,…Số viên/vỉ                   : 5,6 ,10 viên/vỉ (Hoặc theo mẫu của bên mua...