CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRUNG NAM

Trụ sở: 08 Lý Tuệ, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Văn Phòng: 440/26 Bình Long, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Phone: (+84) 2838 108 043 – Hotline: (+84) 974 707 202
Email: tntcvietnam@gmail.com