NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO 100% BỘT KHÔ VÀ THỊT ĐỘNG VẬT, CÁ, RAU CỦ QUẢ XAY NHUYỄN – NGUYÊN LIỆU TƯƠI CHIẾM 5-10% KHỐI LƯỢNG

Bột ngô, bột mì, bột gạo, bột cá, bột xương, xương tươi và bột thịt v.v.

Hoặc sử dụng thức ăn ngô, thức ăn gạo, thức ăn lúa mì trực tiếp, sau đó xay. Chất dinh dưỡng khác có thể được thêm vào với nhau.

Năng suất: 100-1000kg/h (5%-10% fresh meat)

Máy sử dụng hệ thống Steam làm chín nguyên liệu