NHÀ MÁY CÔNG TY ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP LÀ GÌ ?

GMP là từ viết tắt cho từ Good Manufacturing Practices được dịch tiếng Việt là sản xuất tốt,